၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက်အောင်စာရင်းများ နှင့် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်အတွက် Gradeများအား နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)၏ ကြော်ငြာသင်ပုန်းတွင် လာရောက် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါသည်။